Brain Program

เด็กไทยเป็นเด็กที่มีความสามารถด้านวิชาการสูงไม่แพ้ประเทศอื่นๆ


แต่เมื่อพูดถึงด้านทักษะการคิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการคิดสร้างสรรค์หรือการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วต้องยอมรับว่ายังเป็นจุดท้าทายของเด็กไทยอยู่มาก

ทั้งๆที่ในปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ระบบการศึกษาไทยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการท่องจำซึ่งเป็นทักษะทางสมองด้านพื้นฐานเท่านั้น


การท่องจำเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้สมองเกิดการเรียนรู้ แต่การคิดจะทำให้สมองทำงานทำให้เข้าใจเนื้อหา และความรู้การคิดเป็นการทำงานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพียงแค่การพัฒนาและฝึกฝนสม่ำเสมอ เบรนสคูล จึงจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นโดยการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น และเต็มไปด้วยสิ่งแปลกใหม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ให้มากพอได้

ก้าวแรกของเด็กหนึ่งขวบ

ที่เบรนสคูล


เด็กๆจะได้รับการปูพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆรวมถึงเปิดประสบการณ์การคิดด้วยกิจกรรมที่เรียนรู้ผ่านประสานสัมผัสทั้งห้า นอกจากนั้นเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน EQ ซึ่งเป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาทักษะในด้านนี้

เด็กวัยสองขวบ

ของเบรนสคูล


จะได้รับการพัฒนาความคิดในส่วนของความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา นอกจากนี้ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อกระตุ้นให้สายใยสมองแข็งแรงพร้อมรับข้อมูลต่างๆผ่านทุกประสาทสัมผัสเข้าสู่คลังสมอง

ฝึกฝนทักษะการคิดประยุกต์ใช้

วัยสามขวบ


เด็กๆของเบรนสคูลในวัยนี้เราจะสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจที่มีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นอกจากนี้เรายังกระตุ้นในส่วนของการเพิ่มปริมาณความคิดให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมการคิดคล่องซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความคิดสร้างสรรค์

วัยสี่ขวบ

เริ่มการฝึกทักษะการคิดชั้นสูง


โดยเบรนสคูลจะเน้นให้เด็กๆฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเด็กๆจะคุ้นเคยกับการตั้งคำถาม "ทำไม?" และ "เพราะเหตุใดจำเป็นเช่นนั้น" นอกจากนั้นเด็กเบรนสคูลในวัยสี่ขวบ จะยังได้รับการพัฒนาการคิดยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถหาคำตอบได้หลากหลายในการแก้ปัญหาเพียงหนึ่งปัญหา

วัยห้าขวบ

เน้นทักษะการคิดสังเคราะห์


เพื่อให้เด็กสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ เด็กวัยนี้เป็นวัยที่เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง เราจึงช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เค้าได้สร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

พี่โตหกขวบ

จะใช้ทักษะการคิดขั้นสูงสุด


อันได้แก่การคิดเชิงประเมิน ซึ่งทำให้เด็กๆของเราสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือข้อมูลที่กำหนดให้ นอกจากนั้นยังได้ฝึกการคิดละเอียดลออที่ทำให้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เฉียบคมขึ้น และนำมันมาใช้ได้อย่างแท้จริง

Surinori Program

ทางเลือกแรกของคณิตศาสตร์

เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์วัยอนุบาลที่เน้นการสร้างเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆได้ปูพื้นฐานกรอบความคิดทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้อง


SURINORI เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยสื่อคุณภาพสูงที่ค้นคว้าและวิจัยมาแล้ว

โดยของเล่น และ WORKBOOK ของเราจะทำให้เด็กๆเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์

สื่อการเรียนการสอนรูปธรรมที่ออกแบบมาเฉพาะให้เหมาะกับพัฒนาการทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป


ครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมและมีจิตวิทยาในการสอนอย่างแท้จริงมีการให้ข้อมูลหลังการสอนอย่างเป็นระบบ

Iknow Program

พัฒนาสมองผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์กระตุ้นสมองหลักสูตร BRAIN ENRICHMENT หลักสูตรแรกของประเทศไทย

ที่พัฒนาสมองผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์รอบตัว เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ทักษะการคิดที่หลากหลายผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือทำกับสื่อการเรียนการสอนของจริง


โดยในแต่ละสัปดาห์เด็กๆจะได้พัฒนาทักษะการคิดผ่าน

หัวข้อด้านวิทยาศาสตร์หนึ่งหัวข้ออย่างลึกซึ้ง

โดยหลักสูตรของ IKNOW หัวข้อในระดับเด็กเล็กจะเริ่มจากสำรวจตัวเราและจะเพิ่มระดับความยากจากหัวข้อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา


ระดับของบทเรียนจะตรงตามพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆ


IKNOW ได้รับการพัฒนาจากความร่วมมือของ Hansol Education ประเทศเกาหลี

และ Mandell School (Ivy League Kindergartern, New York)

ที่นำทฤษฎี Purude three-stage ที่ใช้สอนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted)

มาปรับให้เหมาะสมกับเด็กๆทุกคน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy